≡ Menu

Me Say Listen To the Drum, A Me Say Listen To Ja Bass

I say: Pass the Dutchie on the left hand side
Pass the Dutchie on the left hand side
It a gonna burn, give me music make me jump and prance
It a go done, give me the music make me rock in the dance

בסוף האלפיה האחרונה הזדמן לי להיות בג’מייקה, ומה יותר טוב לעשות כאשר בג’מייקה מאשר להתחקות אחרי מסלול חייו של הנביא הגדול והזמר הענק בוב מארלי, ובכך הסיפור הזה נפתח איתי יושב בטנדר חבוט, בתוך הג’ונגל הגמייקאני, מתווכח עם הנהג שמצאתי לי (דניאל) על אם אני צריך להחשב לבן או שחור, כי יהודים נרדפו על ידי לבנים ולא נחשבו אף פעם לממש לבנים על ידי הנוצרים הטובים. ומויכוח לוויכוח אנחנו עוברים בכל מני נקודות באי הירוק והריחני הזה, ועצרנו לשוק מקומי, שם הציבו רמקולים שניגנו לעוברים והשבים, ואני מזהה את השיר… ילד ג’מייקני חביב שר לי היישר מ1982

ועם כל התמימות בעולם שאלתי את דניאל הנהג על מה השיר מדבר בדיוק, הוא אמר לי לשאול את פאזי חבר ילדות של מארלי כשנגיע לכפר שלו…. התשובה לשאלה הזאת די הפתיעה אותי

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks