≡ Menu

בשניצל הזה אין טיפת כולסטרול

שניצל, הנפגע הראשון של כור ההיתוך הקולינארי הישראלי, מאכל אוסטרי שנכנס לפיתא מקראית שמקורה סביר להניח בבבל העתיקה ומטובל בחומוס ערבי, מיקרו קוסמוס ישראלי

המאכל הלאומי, השניצל, נכלל כאן במחלקת גדולי העולם, וכדי להמחיש עד כמה היה מצוי בחיינו הנה כמה אנקדוטות קצרות

בפרסומת האהובה הסועד מרים אצבע ואומר “מלצר!”, ״בשניצל בזה אין טיפת כולסטרול״ אמר השחקן החביב מהפרסומת לשניצל סויה, רק שלאסונו של אותו שחקן תלמידי כיתות י׳ באו לראות הצגה בהשתתפותו, וכל פעם שעלה לבמה קיבל אותו בקריאות ״שניצל!״

״הלו? שניצל בבית?״ שאל זאב את אמא של דיטל, שניצל היה אחד מהכינויים של דיטל. בטח מישהו ראה אותו אוכל שניצל ומשם כבר היה ברור שזה שם הולם (היובל, כמו שכבר אמרנו) והיו לו עוד בהרבה כינוים.

שניצל……. חומוסציפסלט. ככה הייתי מכתיב לעיסה את המילוי של הפיתה שלי בפם פם

״שניצל?״ היה שואל אמנון, ״אין לנו שניצל״, וממשיך ״מיקי, חייבים לקנות מתקן לנקניקיות לשנה הבאה״

אל שתכחו להשתתף בשאלון הפם-פם

תדע כל אם עיברייה לטגן שניצל ובלי כולסטרול

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks